Çerkesçe

Adıge Cumhuriyetin’de Çerkesçe-Rusça online sözlük hazırlandı

T.M. Keraşev'in (Ç'eraşe Tembot ) adını taşıyan Adıge Cumhuriyet İnsani Araştırma Enstitüsü'nde Çerkes dilinin korunması ve incelenmesine entegre bir yaklaşım oluşturulması için ...

Gürcistan’da Gürcü-Çerkes-Abhaz Etimolojik Sözlüğü basıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Çerkes Kültür Merkezi Başkanı Prof. Merab Çukua'nın Rusça hazırladığı "Gürcü-Çerkes-Abhaz Etimolojik Sözlüğü" Tiflis Devlet Üniversitesi tarafından bastırıldı. Kitap 1030 sayfadan oluşuyor...

İzmir’de İlk Çerkesce Sınıfı

İzmir’in Ödemiş İlçesinde Federasyonumuzun ve Ödemiş Kafkas Kültür Derneğimizin girişimleriyle açılan ilk Çerkesce sınıfı eğitime başladı. Ödemiş İlçesi Gereli Şehit Süleyman Özdemir Ortaokulu’nda Kiril alfabesiyle...

Убзи, уихабзи, уафигъэсакъыщт

Тхылъ дэгъур сэ сшъхьэкIэ къошышIум фэсэгъадэ, етIа­ни ар уилъэпкъ шэн-хабзэ фэгъэхьыгъэ зыхъукIэ, уеджэн­джэ­шыжьынэу щытэп умышIэрабэкIэ къызэ­рэотэщтым, къы­зэ­рэпхигъэхъощтым. ЗэлъашIэрэ шIэныгъэлэжь-этнографэу Унэрэкъо Мирэ итхылъэу «Адыгэ хабз» зыфиIорэ...

Anadil kitaplarının olmaması Çerkes etnosidinin gerçeklerinden birisidir

29 Eylül 2021 tarihinde Eğitim Bakanı Anzor Yezaov ile Kabardey-Balkar kamu derneklerinin bir grup temsilcisi arasında bir toplantısı gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılında birçok...

Habez’de Etnografi sınıfı açıldı

Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Habez ilçesindeki okulda öğrencilerinin Çerkes kültürü ve dilini derinlemesine öğrenip inceleyebilecekleri bir etnografi sınıf açıldı. Rasiyat Çerkesova yaptığı açıklamada “Uzun zamandır etnografik bir...

Çerkesçe kitaplar basılacak

Adıge Cumhuriyeti eğitim ve bilim bakanlığı çerkesçenin korunması, geliştirilmesi e eğitimi konusu üzerine çok eğiliyor. Bu alanda yapılmış iyi çalışmalar var. Çerkesçe ve Çerkes...

АдыгабзэмкIэ тхылъхэр къыдагъэкIыщтых

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ныдэлъфыбзэм изэгъэ­шIэн, икъэухъумэн лъэшэу ынаIэ тет. Мы лъэныкъомкIэ гъэхъэгъэшIухэр щыIэх. АдыгабзэмкIэ ыкIи адыгэ литературэмкIэ федеральнэ къэралыгъо гъэсэныгъэ шапхъэхэм яреестрэ...

Адыгэ Республикэм илIышъхьэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм къафэгушIуагъ

ШышъхьэIум и 1-р, къэзыгъэзэжьыгъэхэм я мафэу Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIы, гъэрекIуи, мыгъи а мафэр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъэп, коронавирус узыр зэрэщыIэм пае.  Мы мафэм фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм илIышъхьэу...

Son Makaleler

spot_imgspot_img