Çerkesçe

Чылэу Алыуарэ (Бжыхьэкъуае) ихъишъ

Я ХIХ-рэ лIэшIэгъум, урыс пачъыхьагъум илъэхъан, цIыфэу чылэмэ адэсыгъэхэм язакъоп кIатхыкIыжьыщтыгъэхэр, унагъо пэпчъ яIагъэхэ унэхэр, шыхэр, былымхэр, мэлхэр, чыцIхэр, мэкъу-мэщымкIэ Iэмэ-псымэхэр ыкIи аIыгъыгъэхэ чIыгухэр...

Адыгагъэр тыдэ къитхыгъа?

Аветян-ЛIыбзыу Светланэ иапэрэ тхылъэу «Адыгагъэр тыдэ къитхыгъа?» зыфиIорэр къы­дэкIыгъ. Ар лъэпкъ зэхашIэрэ гупшысэрэ зиIэхэм афэгъэхьыгъ. Зиныдэлъфыбзэ хэгупшысы­хьэрэ пстэуми къызфагъэфедэн алъэкIыщт. УсакIоу, тхакIоу, зэдзэкIакIоу, АР-м изаслуженнэ...

Щыгъуэщӏэж махуэм папщӏэ шыгъажэ

Мыгъэм етӏуанэр щекӏуэкӏащ тыркум. (Кафкася кошусу) зицӏэ шыгъажэм. Абы и къэжьэкӏэ хъуар, илъэсищ ипэ Тырку къэралыгъуэ Шыгъажэ Федэрацым тхыл бгъэдалъхьащ, ар утыкӏу къизыхьар Истамбыл...

Адыгэ лъэпкъ Iоф-лэжьхэм я Хасэ изэIукIэ Черкесск щыкIуагъ

Гъэтхапэм и 21-м, 2021-рэ илъэсым, Адыгэ хэкум щылажьэрэ Адыгэ лъэпкъ Iоф лэжьхэм я Хасэ изэIукIэ, Къэрэщай-Черкес Республикэм икъэлашъхьэу Черкесск щыкIуагъ. ЗэIукIэм лъэпкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх ыкIи...

ИСКЭНДЭРУН АДЫГЭ ХАСЭМ и МЭКЪЭГЪЭIУ

МЭКЪЭГЪЭIУ - Ныдэлъфыбзэр лъэпкъым зэхигъэуцуагъэ-зэхилъхьагъэ IэшIэгъэшху. 1853-рэ илъэсым игъэтхапэ мазэм и 14-м Бэрсэй Умарым зэхилъхьагъэ апэрэ адыгабзэ тхылъыр къыдэкIыгъ. 2000-рэ илъэсым имэлылъфэгъу мазэм...

Ипщынэ макъэ кIосэщтэп

Къэбар гомыIухэр уцухэрэп. Джыри зы чIэнагъэ адыгэм идунай ышIыгъ. Джыри зы щыIэныгъэ уз емынэу «ковидым» ыхьыгъ. Мызэгъэгум Германием щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм макъэ къагъэIугъ «Псыблэнэ Фарук...

İzmir-Ödemiş ilçesine bağlı Pçense (Ertuğrul) köylülerinden anadil eğitimi hamlesi

KAFFED'in 24 ocak tarihli ' Seçmeli Anadili Dersi Tercihlerinde Umut Veren Artış ' başlıklı haberinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki devlet okullarında açılması kesinleşmiş Çerkesçe anadil...

Zek’ue / Зекӏуэ, Çerkesce Belgesel.

Kabardey Balkar Cumhuriyet Üniversitesi Tarih araştırmaları bölümünden Merzey Aslen ile söyleşi. Sunucu Mız Zalina

Çerkesçe öğrenmek isteyenler için Tiflis’te ders kitabı yayınlandı

11 Aralık tarihinde Kafkas dilleri alanında uzman, ‘Kafkas Evi’ çalışanı, Tiflis Devlet üniversitesinden Prof. Tamara Ucuhu tarafından “Çerkes Dili Ders Kitabı” (Rus dilinde yazıldı)...

Son Makaleler

spot_imgspot_img
Error decoding the Instagram API json