Çerkesçe

Адыгэ Республикэм илIышъхьэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм къафэгушIуагъ

ШышъхьэIум и 1-р, къэзыгъэзэжьыгъэхэм я мафэу Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIы, гъэрекIуи, мыгъи а мафэр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъэп, коронавирус узыр зэрэщыIэм пае.  Мы мафэм фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм илIышъхьэу...

Çerkesçe öğrenmek için yeni bir eğitim portalı : adygabze-online.ru

Çerkesçe öğrenmek isteyenler için çok kullanışlı ve zengin içeriklere sahip adygabze-online.ru web sitesi kuruldu. Web sitesini kuran Valeria Minakova, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde (ABD) profesyonel...

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо шъхьафитныгъэ фэгъэхьыгъэ декларациер заштагъэр илъэс 30 хъугъэ

Илъэс 30 узэкlэlэбэжьмэ - 1991 илъэсым мэкъуогъум и 28 Адыгэ хэку советым идепутатхэм ятфэнэрэ зэlукlэгъу яlагъ ыкlи Советскэ Социалистическэ Адыгэ Республикэм икъэралыгъо шъхьафитныгъэ фэгъэхьыгъэ...

KAFFED : Birlikteysek Güçlüyüz Dedik, Öyle Oldu…

Diaspora ve Anavatan bir araya geldik, KAFFED ve Bze Xace olarak ortak anadil çalışmalarına imza attık. Çocuklarımız ve gençlerimizin heyecanı, eğitmenlerimizin özeni ve ilgisi ile...

КЪУЭХЬЭПIЭМ ЩЫПСЭУ ЛЪЭПКЪХЭМ ЯХУЭГЪЭЗА АДЫГЭ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭМ И ДЖЭПСАЛЪЭ

Кавказым щыпсэухэм Урысейм и цIыхуу зыкъалъытэжыныркъыщыгъэнауэ абы илъэс Iэджэ лъандэрэ зауэ драгъэкIуэкI.ЗэрыдрагъэкIуэкIри щхьэзакъуэ гуащIэкIэщ. Зы къэралыгъуэ гуэриабыхэм щIэгъэкъуэни, дэIэпыкъуэгъуи зэикI къахуэхъуакъым. Уэсмэнпащтыхьыгъуэр мы щIыналъэм...

Фыщт ыкIи Ошъутен яхъишъ

Зэгорэм, охътэ блэкIыгъэ чыжьэм, тичIыпIалъэ зэгурыIо-зэрэлъытэу Фыщтрэ Ошъу­тенэрэ щыпсэущтыгъэх. А лъэ­хъанэм Ошъутен пщы гукIэгъу­шIагъ. ЦIыф тхьамыкIэхэм сыдигъуи ишIуагъэ зэраригъэкIырэр оркъхэм къякIугъэп, тебанэхи зэрапхъуагъ, ишъхьэгъуси...

Ижъырэ зэманхэм адыгэхэм якъэралыгъо гъэпсыкIэ зыфэдагъэр

Тарихъым дэгъоу къегъэлъагъо ижъырэ зэманхэм къащегъэжьагъэу адыгэхэм ящыIэкIэ-псэукIэ къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зэрэщытыгъэр. Аужырэ илъэсхэм шIэныгъэлэжьхэм агъэунэфыгъ хеттхэм якъалэхэр хэбзэ гъэнэфагъэкIэ зэрэпсэущтыгъэхэр. Тарихъым инэкIубгъохэм тахаплъэмэ тэлъэгъу...

Адыгабзэ Зэтэгъаш1э – Çerkesçe Öğreniyoruz (Видео – Video)

Израил- Рэханые чылэ щыщхэу Су1ад Мышъэ Хъун, Сэна1 Ахьмэд П1эт1уащ ягъэхъазырыгъэ 'Адыгабзэ Зэтэгъаш1э' видеохэр İsrail Rehaniye köyünden Su'ad Mışe Xun ve Sena' Ahmed P'et'uaş'ın hazırladığı...

Чылэу Алыуарэ (Бжыхьэкъуае) ихъишъ

Я ХIХ-рэ лIэшIэгъум, урыс пачъыхьагъум илъэхъан, цIыфэу чылэмэ адэсыгъэхэм язакъоп кIатхыкIыжьыщтыгъэхэр, унагъо пэпчъ яIагъэхэ унэхэр, шыхэр, былымхэр, мэлхэр, чыцIхэр, мэкъу-мэщымкIэ Iэмэ-псымэхэр ыкIи аIыгъыгъэхэ чIыгухэр...

Son Makaleler

spot_imgspot_img