Çerkesçe

Япон зауэм и уэрэд

Yazar : Bekmurza Paşe (Бекмурза Пачев) ve Borukue Tute (Тута Борукаев) İcra eden: Kardenğuş Zıramuk (Зарамук Кардангушев) Kategori : Kabardey Woredıj SÖZLER: ( ТЕКСТ ПЕСНИ...

14 Mart Çerkes Dili ve Yazını Günü kutlanıyor

Adıge Cumhuriyeti her yıl 14 Mart'ta Çerkes Dili ve Yazını Günü'nü kutluyor. Seçilen tarih, 19. yüzyılın ünlü aydınlarından Bersey Umar'ın "Çerkes Dili İlkeleri "ni...

Бзэмрэ лъэпкъымрэ

Дэтхэнэ тхыбзэми и тхыдэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ ар зей лъэпкъым къикIуа гъуэ­гуанэмрэ абы щызыIэригъэхьа ехъулIэныгъэмрэ. Абы зэрызиужьам елъытащ сыт хуэдэ лъэпкъхэм я гъащIэр, хабзэхэр,...

Бзэр — лъэпкъым ылъапс

ЦIыф лъэпкъыбэ дахэу зыщызэдэпсэурэ Адыгеим ныдэлъфыбзэ пэпчъ мэхьанэ щы­-­раты. Сыда пIомэ цIыфыр цIы­фым фэзыщэ­рэр, езыгъэшIурэр, хэти игугъэ-гупшы­сэ­хэр къыриIотыкIынхэмкIэ анахь амалышIоу иIэр ыбз ары. Ныдэлъфыбзэм икъэухъумэн...

КъумпIыл Мурат : Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я МафэкIэ сышъуфэгушIо!

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я МафэкIэ сышъуфэгушIо! ЗэлъыIэсыкIэ амалэу щыт бзэмкIэ ыкIи тхыбзэмкIэ лIэужхэм лIэшIэгъу пчъагъэхэм зэIуагъэкIэгъэ шIэныгъэр, гушъхьэ баиныгъэр, шэн-хабзэхэр зэIэкIагъахьэх. ЛъэпкъымкIи, нэбгырэ пэпчъкIи бзэр...

Bölgelerarası Çerkesce eser okuma yarışması “Sibze Siduney” başladı.

3. Bölgelerarası Çerkesce eser okuma yarışması "Sibze Siduney" başladı. GUHEL Vakfı, anadillerini iyi bilen kız ve erkek çocukları ödüllendiriyor. Vakıf, Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle...

Paş’e Bekmırza’nın Doğumunun 170. Yılı

Paşe Bekmırza 18 Ocak 1854'te Nartan köyünde köylü bir ailede doğdu, şair, şarkıcı-hikayeci, Kabardey edebiyatının kurucularındandır. Baba tarafından dedesi olan Aslanbek-Hacı Gognoko, zamanına göre...

Leo ve Tig isimli çizgi filmin Çerkesçe dublajı tamamlandı

Çerkes Medya Platformu isimli ticari olmayan organizasyon ufak çocukların en çok sevdiği çizgi filmeleri Çerkesçeye çeviriyor, youtube ve sosyal ağlarda yayınlıyor. Tlıhuçe Aydemirin başkanlığında söz...

Dünya Çerkes Birliği’nden yeni seçilen KAFFED yönetimine tebrik mesajı.

Dünya Çerkes Birliği KAFFED başkanlığına seçilen Ünal Uluçay ve ekibi için bir tebrik mesajı yayımladı. KAFFED'in Türkiye Çerkesleri ve DÇB için önemine vurgular yapılan mesajda...

Son Makaleler

spot_imgspot_img