Circassian Language

Ипщынэ макъэ кIосэщтэп

Къэбар гомыIухэр уцухэрэп. Джыри зы чIэнагъэ адыгэм идунай ышIыгъ. Джыри зы щыIэныгъэ уз емынэу «ковидым» ыхьыгъ. Мызэгъэгум Германием щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм макъэ къагъэIугъ «Псыблэнэ Фарук...

Son Makaleler

spot_imgspot_img