Tarih-Edebiyat

Çerkessk’te “Adıgeler: Şövalyeler, Atlılar, Savaşçılar” sergisi açılışı yapıldı

21 Mayıs günü saat 15:00'te Çerkessk Resim Galerisi'nde “Adıgeler: Şövalyeler, Atlılar, Savaşçılar” sergi açılışı gerçekleştirildi. “Adıgeler: şövalyeler, atlılar, savaşçılar” adlı sergi, Adıge savaşçı kıyafetlerinin tarihini...

Çerkesya’nın Liderleri Janhot Beslan (Beslen Pts’apts’e)

Çerkesya'nın Liderleri. Janhot Beslan (15. yüzyılın son üçte biri - 16. yüzyılın ilk çeyreği) İnal'ın büyük torunu Janhot Tobıle'nin en büyük oğlu, tüm Kabardey prens ailelerinin...

Лъэпкъым псэемыблэжьэу ишъхьафитныгъэ фэбэнагъэх

Дунаим щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм ятарихъ ухаплъэмэ, заор тхьамыкIэгъошхоу зэрэщытыгъэр тинэрылъэгъу. Ащ къинэу цIыфхэм къафихьыщтыгъэр гууз-лыузэу тарихъым къыхэнагъ. Арэущтэу зэрэщытыр пстэуми къагурэIо нахь мышIэми, блэкIыгъэ...

Çerkesya’nın Liderleri. Roslambek Mısost

Çerkesya'nın Liderleri. Roslambek Mısost - Rus-Çerkes Savaşı katılımcısı, Kabardey prensi, Hajretlerin Lideri, Rus generallerine karşı savaşlarda büyük yenilgiler yaşatmasıyla tanınan askeri lider. (Yaşantısı hakkında pek bir...

Koceberdıko Muhammed ile Kaziy Hanife’nin hikayesi

Koceberdıko Muhammed, Şapsığ müfrezelerinin liderlerinden biriydi. Gençliği memleketi için savaşarak geçti. Ailenin tek erkek çocuğu olan Muhammed'in 7 de kız kardeşi vardı. Muhammed'in yaşadığı...

Adıgey’de Leonardo da Vinci’nin Çerkes kökenlerinin konu edildiği bir film çekilecek

Filmin senaryosu altı yıl önce Saida Musa (Paneş) tarafından yazıldı. Rönesans döneminin İtalyan ressam, heykeltıraş, mimar, bilim adamı ve mühendisi Leonardo da Vinci'nin soyuna ve...

Çerkes Soykırımı: İlk modern soykırımın unutulan trajedisi

Soçi'deki 2014 Kış Olimpiyatları'na karşı düzenlenen protestolarda "Soçi, soykırım ülkesi" yazılı pankartlar taşındı. Bu, Olimpiyatların Pulitzer Merkezi'nin "dünyanın en dağınık etnik diasporası "nın "ilk...

14 Mart Çerkes Dili ve Yazını Günü kutlanıyor

Adıge Cumhuriyeti her yıl 14 Mart'ta Çerkes Dili ve Yazını Günü'nü kutluyor. Seçilen tarih, 19. yüzyılın ünlü aydınlarından Bersey Umar'ın "Çerkes Dili İlkeleri "ni...

Бзэмрэ лъэпкъымрэ

Дэтхэнэ тхыбзэми и тхыдэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ ар зей лъэпкъым къикIуа гъуэ­гуанэмрэ абы щызыIэригъэхьа ехъулIэныгъэмрэ. Абы зэрызиужьам елъытащ сыт хуэдэ лъэпкъхэм я гъащIэр, хабзэхэр,...

Son Makaleler

spot_imgspot_img