Tarih-Edebiyat

Мэкъуауэгъуэм и 13, 1861-Адыгэ Хэкум и щхьэхуитыныгъэ махуэ!

Адыгэхэм я зэхуэсышхуэ. Зауэр кIуэ пэтми нэхъ къащытехьэлъэм, адыгэ тхьэмадэхэм къагуры­Iуащ лъэпкъ псоми я къарур зэщIамыгъэуIуауэ я хэкум къиужьгъа дзэм зэрыпэмылъэщынур. Убых дзэпщ цIэрыIуэ Бэрзэдж...

Kitap : Çar’ın Soykırımı – Rusya’nın Kafkasya’da Çerkeslere Karşı Savaşı 1765-1864

Alman yazar Daniel Zander'in Ağustos 2022'de yayınladığı Almanca kitabı olan '' Der Völkermord des Zaren: Russlands Krieg gegen die Tscherkessen im Kaukasus 1765-1864 (...

Çerkes sabotajcılar ‘Psıkhadze’

Kazaklar sabotajcı 'Psıkhadze'ler için şöyle derlerdi : "Ekilmemiş büyür, biçilmemiş kaybolur". Bu cesur savaşçıların kahramanlıkları sadece batılı gezginlere ve gönüllülere değil, aynı zamanda düşmanlarına...

Kartepe Çerkes Müzesi’nde son adımlar

Kocaeli - Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan Çerkes Müzesi çalışmalarından sona gelindi. Çerkes kültürünün tarih akışının anlatılacağı müzede çalışmaların...

Çerkesler neden 21 Mart’ta yeni yılı kutluyor ?

Bu gün (ilkbahar ekinoksu - Гъэрэ щlырэ щызыхэкl - Ğere ş'ıre şızıheç') gece ve gündüzün uzunluğunun eşitlendiği gündür. Bilim adamlarının belirttiği gibi, "tarım ve...

Adıgey’in Öne Çıkan Kadınları ( Kerashe Zainab)

Kerashe Zainab Ibragimovna (1923–1998), Adıge dilinin diyalektolojisi, morfolojisi, sözdizimi, kelime oluşumu ve sözlükbilimi konularında uzmanlaşmış bir dilbilimciydi. 1976'dan 1992'ye kadar başkanlık görevini üstlendiği Adige dili...

Anıtı yenileyecekler

Adıge Cumhuriyeti Meclisi-Xase milletvekillerinden oluşan heyete başkanlık eden Vlademir Narojne ve Şavo Asker yaptıkları toplantının ardından Krasnodar Krayı Severske rayonu Novomitriyevske kasabasına gitti. 220 yıl...

Bir serginin hikayesi

Latin-grafik temelinde, Siyukh Safarbi ve Kube Şaban tarafından hazırlanan Çerkesçe ders kitabı "Apăre l'ağ'u" ("İlk İz") örneği. Kitap, В.Ц.К. Н.Т.А. (Yeni Alfabenin Tüm Birlik Merkez...

1940 yılında Kabardey Devlet Drama Tiyatrosu’nun askere alınması

1944'te Kabardey Devlet Dram Tiyatrosu'nda genç oyuncular yetiştirmek için bir drama stüdyosu açıldı. Bunun nedeni, 1940 yılında tiyatrodan bir çok kişinin aktif askerlik hizmetine çağrılmasıydı. Büyük...

Son Makaleler

spot_imgspot_img