Tarih-Edebiyat

Antik megalitin gizemleri: Hamışki köyündeki kurban taşı

Küçük pitoresk Hamışki köyü, Adıgey dağlarında arasında adeta kaybolmuştur. Bu renkli yerleşim, Belaya Nehri'nin sol kıyısında, her tarafı alçak ormanlık sırtlarla çevrili, büyük dağlar arasındaki...

Yapay zeka destekli Çerkesçe çeviri aracı zedzek.com 100 dilde çeviri yapacak

Yapay zeka öğrenimi modeline dayalı bir Rusça-Çerkesçe çeviri web sitesi olan zedzek.com yayınlandı. Yapay zeka destekli Çerkesçe çeviri aracı 100 dilde metinden metne çeviri...

Kaçırılan Fatima’nın şarkısı

Ижъырэ лъэхъаным ащэны ахъщэ кІахыным пае кІэлэцІыкlухэр атыгъущтыгъ. Джаущтэу адыгэ чылэм зы пшъэшъэ цІыкІу датыгъукӏи, урыс унагъо горэм ращагъагъ. Урыс унагъом исызэ, непинычэпи якІэлэцІыкІу...

İbrahim Şaov “Yılın En İyi Yazarı” unvanına aday olanlar arasında.

İbrahim Şaov "Yılın En İyi Yazarı" unvanına aday olanlar arasında. Adıge Devlet Üniversitesi'nden bir öğretmenin yazdığı "Kafes" öyküsü "Rus Düzyazı Antolojisi 2023" almanakında yer...

Bulgaristan Stefan Çerkezov’un fedakarlığına ithafen 15 Ağustos Tıp Çalışanları Günü’nü kutluyor.

Veliko Tırnovo Tıp Fakültesi mezunları, uzun süredir devam eden bir geleneğe göre, mezuniyet diplomalarını aldıktan sonra, soydaşımız ve Bulgaristan Kahramanı Stefan Çerkezov'un anıtında Hipokrat...

Мэкъуауэгъуэм и 13, 1861-Адыгэ Хэкум и щхьэхуитыныгъэ махуэ!

Адыгэхэм я зэхуэсышхуэ. Зауэр кIуэ пэтми нэхъ къащытехьэлъэм, адыгэ тхьэмадэхэм къагуры­Iуащ лъэпкъ псоми я къарур зэщIамыгъэуIуауэ я хэкум къиужьгъа дзэм зэрыпэмылъэщынур. Убых дзэпщ цIэрыIуэ Бэрзэдж...

Kitap : Çar’ın Soykırımı – Rusya’nın Kafkasya’da Çerkeslere Karşı Savaşı 1765-1864

Alman yazar Daniel Zander'in Ağustos 2022'de yayınladığı Almanca kitabı olan '' Der Völkermord des Zaren: Russlands Krieg gegen die Tscherkessen im Kaukasus 1765-1864 (...

Çerkes sabotajcılar ‘Psıkhadze’

Kazaklar sabotajcı 'Psıkhadze'ler için şöyle derlerdi : "Ekilmemiş büyür, biçilmemiş kaybolur". Bu cesur savaşçıların kahramanlıkları sadece batılı gezginlere ve gönüllülere değil, aynı zamanda düşmanlarına...

Son Makaleler

spot_imgspot_img