Maryam Bagova’nın çocuklar için üç dilde hazırladığı kitabın ikincisi İngilizce-Çerkesçe-Türkçe olarak yayınlandı

Türkçe ve Türkiye ayağında Şejokua Zafer ve Dzaşokua Ahmet Çelik katkılarıyla hazırlanan çocuk kitaplarının yazarının notu şöyle:

Сабийхэм папщlэ тхылъ етIуанэри дгъэхьэзыращ. Тхылъыр адыгэбзэ – тыркубзэ – инджылызыбзэмкIэ тхащ. Нобэрей гъащIэм гугъу хъуащ щIэблэм анэдэлъхубзэр ебгъэщIэныр. Адыгэбзэ – тыркубзэ – инджылызыбзэ – бзищри игъэбзэрэбзэфу езыгъэсэн хэкIыпIэщ. Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм мыр я гум дыхьэмэ, абыхэм я щIэблэм тхылъыр щхьэпэ яхуэхъумэ, хуабжьу ди гуапэ хъунущ.

Günümüzde yeni nesile anadilini öğretmek çok zorlaştı. Dilimizin yok olma ihtimali belirdi. Adığeler, Adiğece konuşmaz oldu. Günümüzün öğrencileri, daha önceki nesillerden çok farklı. Çok farklı bir dünyada yaşam sürüyorlar. Öyle ki, bilim insanlarının tespitine göre yeni neslin %80’i “indigo çocuk” denilen özellik gösteriyor. Bunun tek bir anlamı vardır:


Yarının umutları zekidir, içselleştirme yetenekleri güçlüdür. İkna olmadıkları bir şeyi yaptıramazsın. Beğenmedikleri bir şeyi okutamazsın. Enerjilerini, beğendikleri için harcarken, beğenmediklerine yaklaştıramazsın. Büyüklerin anlamadıkları bir çok şeyi yeni nesil rahatlıkla icra edebiliyor. Çocukların kavrama yeteneği daha güçlüdür, akıllarını daha iyi kullanırlar. Bu durumdaki çocukların düşünme şekillerini, yaşama bakışlarını geliştirmek, doğru olana yöneltebilmek için, enerjilerini olumsuza yoneltmemeleri için çareler bulmalıyız.

Örneklemek gerekirse, aynı anda iki üç dille boğuşan yeni nesli eğitmek, çalıştırmanın yollarına bakmalıyız. Bu bakış açısı bugün için çok gereklidir. Anadilini, başka dillere birlikte öğretmenin iyi bir çözüm olduğunu ve çocukların ilgisini daha çok çekecek bir yol olduğunu düşünüyoruz. Çocuklar akıllıdır, duyduklarını çabuk kavrarlar. Yaşamlarını çevreleyen dünyayı bir kaç dilde öğretirsek çocukların hoşuna gidecek ve daha kolay öğrenecektir.


Bu kitabın içeriği, yukarıda açıklamaya çalışılan anlayışta bir yaklaşımdır. Adiğece, turkçe , İngilizce olarak üç dilde eğiten bir kitaptır bu çalışma. Anne babaların beğenisini kazanırsa ve yetişen yeni nesle faydasi olursa çok mutlu olacağız.

Ğuaze

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img