Kültür-Sanat

Çerkes (Adıge) aile ve akrabalık terimleri

Çerkesce ve Türkçe karşılıklarıyla

Maykop’ta “Çerkes Sanat Dünyası” filminin gösterimi yapıldı

'Çerkes Sanat Dünyası' filminin tanıtımı Doğu Sanatları Müzesi Kuzey Kafkasya şubesinde gerçekleşti. "Çerkes Sanat Dünyası" film projesi, Çerkes halkının beş geleneksel el sanatını konu alıyor...

DIĞEĞAZE (Дыгъэгъазэ)

"Ди Тхьэ, Тхьэшхуэ! Ди Тхьэ закъуэ! Уафэри щlылъэри зезыгъакlуэ Тыгъэшхуэ къызыбгъэдэкl Щымыlэр хэзыгъахъуэу Телъыджэр зи lэужь Псори зыщыгугъыу Зыми щымыгугъыж Къэхъури зэлъэlуу Зыми емылъэlуж Ди Тхьэ! Зы Тхьэ! Тхьэшхуэ! Щыlэ псори зытетыр Хабзэщ Хабзэм тету дыгъэм зыкъегъазэ Дыгъэм зыкъегъазэм Махуэ къыдок1уэри Махуэу къыдэкlуэм Фlыгъуэр щlыгъуну Дэрэжэгъуэ хуэтщlыну Хуэтщlар бэгъуэну Бэгъуам зыдэдужьыну Тхьэшхуэу дыкъэзыгъэщlам жиlэ!"

Çerkesler Yahudilerin İsrail Topraklarına Giden Yolunu Nasıl Açtı ?

İsrail'in okul sisteminde öğrenim gören herkes, anma günlerini, önemli tarihleri ve tatilleri içeren belirli bir ulusal anlatıyı özümsemiştir. Ancak Celile'deki iki okul, Kaduri ve...

Hamışki’de kesilen ağaçlar, Çerkes bahçelerinin korunması sorununa dikkat çekti

Adıgey'deki Rus Coğrafya Derneği başkanı Igor Ogay, Hamışki köyünde yaklaşık 300 yaşında dört armut ve iki elma ağacının kesildiğini ve bunların Çerkes bahçelerinin kalıntıları...

28 Eylül – Çerkes(Adıge) Ulusal Kıyafet Günü

Çerkes(Adıge) Ulusal Kıyafet Günü çeşitli programlar ile kutlanacak. 28 Eylül 2021 tarihinde Doğu Halkları Devlet Müzesi'nin Kuzey Kafkasya bölümünde saat 15.00'te,ünlü moda tasarımcısı Madina Hatsukova'nın...

Ekolojistler Adıge Cumhuriyetinde Çerkes bahçelerini korumaya çalışıyor

Zengin Çerkes(Adıge) kültürü sadece dansların, ulusal kıyafetlerin, geleneklerin ve dünyanın en sağlıklı mutfaklarından birine sahip olması ile ölçülmez. Çerkeslerin çevrelerindeki dünyaya karşı tutumu, insan...

Adıge Cumhuriyetinde Zak Kaghdo’nun eserlerinden oluşan bir sergi açılacak

Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta 6 Ağustos saat 15.00'te Doğu Halkları Devlet Müzesi'nde Çerkes sanatçı Zak Kaghdo'nun eserlerinden oluşan 'Varoluş - Birlikte Varoluş' sergisinin açılışı...

Cyberpunk dizisi ‘NART’ Karaçay-Çerkesya’da çekilecek

Dizi, kıyamet sonrasında dünyaya yeniden gelen Nart efsanelerindeki karakterleri anlatacak. Projede yerel aktörlerin yer alacağını belirten filmin yapımcısı Renat Khatuaev, dizinin Cyberpunk türünde çekileceğini...

Son Makaleler

spot_imgspot_img