Адыгэ Республикэм икъэралыгъо шъхьафитныгъэ фэгъэхьыгъэ декларациер заштагъэр илъэс 30 хъугъэ

Илъэс 30 узэкlэlэбэжьмэ – 1991 илъэсым мэкъуогъум и 28 Адыгэ хэку советым идепутатхэм ятфэнэрэ зэlукlэгъу яlагъ ыкlи Советскэ Социалистическэ Адыгэ Республикэм икъэралыгъо шъхьафитныгъэ фэгъэхьыгъэ декларациер щаштагъ. 


Тишъолъыр итарихъкlэ анахь хъугъэ-шlагъэ инэу ар хъугъэ. Урысыеу зэхъокlыныгъэхэр зыфэхъухэрэм Адыгеим чlыпlэу ыкlи мэхьанэу щыриlэщтыр хэбзэгъэуцугъэкlэ Декларацием къыгъэнэфагъ. Мэфэ заулэ тешIагъэу, 1991 илъэсым бэдзэогъум и 3, автоном хэкум республикэ гъэпсыкlэ иlэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэ федеральмэ парламентым изэхэсыгъо щаштагъ. 

Фэдэ тарихъ лъэбэкъоу Урысые Федерацием ишъолъыр шъхьаф гъэпсыгъэнэу Адыгеим щыпсэухэрэм ашlыгъагъэр зэрэтэрэзыгъэр  непэ тицыхьэ телъэу къэтlон тлъэкlыщт.


Социальнэ ыкlи экономикэ хэхъоныгъэхэм ягъогу тытетэу мы илъэсхэм тэкlо, лъэпкъ зыкlыныгъэр тэухъумэ, гъунэгъу зэшlуныгъэм ыкlи шъхьэкlэфэныгъэм яшэнхэр тэгъэпытэх. 


Джыри мэхьанэ ин зиlэ lофыбэ тапэ илъ. Тызэгъусэу мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ тыухъумэзэ, lофыгъуабэ зэшlотхын зэрэтлъэкlыщтым, къыткlэлъыкlорэ кlэлэцlыкlухэм апае неущрэ мэфэшlу зэрэдгъэпсыщтым, тикlэсэ Адыгеир Урысыем ичlыпlэ анахь зэкlужьэу ыкlи ущыпсэункlэ анахьышlоу зэрэтшlыщтым сицыхьэ телъ. 


Адыгэ Республикэм илlышъхьэу Къумпlыл Мурат
Къызхэтхыгъэр: Адыгэ Республикэм илlышъхьэ ифейсбукум нэкlубгъу

Адыгэ Сайт

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img